Untitled Documentลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website Hit Counter


www.science.msu.ac.th

<< View All >>

Untitled Document
 

Untitled DocumentOhm
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ::
Untitled Document
- ขอเชิญร่วมงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 24 มี.ค. 2557
- ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครทุก ป.โท - ป.เอก สถาบัน AIT
- รับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557
- ประกาศรายชื่อข้าราชการครู สควค. ที่มีสิทธิ์เข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษาและเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557
- ตารางเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557
- ขอเชิญร่วมส่งผลงานด้านพลังงานเข้าประกวดระดับประเทศ
:: ข่าวสำหรับนิสิต ::
Untitled Document
- ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
- ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ดาวน์โหลดหนังสือ English Grammar Course Book v2 (Dr.Jolyon Dodgson)
- ดาวน์โหลดหนังสือ English Grammar Exercise Book v2 (Dr.Jolyon Dodgson)
- ดาวน์โหลดหนังสือ English Grammar Answer Book v2 (Dr.Jolyon Dodgson)
- ประชาสัมพันธ์โครงการ "2014 INHA Summer School"
:: ข่าวประกวดราคา ::
Untitled Document
- ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า (Incubator Shaker) แบบควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่าง 10-60 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 2)
- ประกาศรายชื่อผู้สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดหุ่นยนต์และระบบการควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดหุ่นยนต์และระบบการควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดลองและวิเคราะห์ก๊าซเชิงความร้อน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
- รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดหุ่นยนต์และระบบการควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า (Incubator Shaker) แบบควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่าง 10-60 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 2)
:: ข่าวรับสมัครงาน ::
Untitled Document
- ยังไม่มีข่าวในหมวด


สำรวจความเห็น

Untitled Document
Faculty of Science, Mahasarakham University, Thailand
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4247-8
.